Direct people - rekrutujemy z pasją

Podatki

ZWROT PODATKU Z NIEMIEC

Zeznanie podatkowe można złożyć indywidualnie lub z małżonkiem do 4 lat wstecz. Jeśli urząd wystosuje pismo wzywające do rozliczenia się z uwzględnieniem danego terminu, należy to obligatoryjnie wykonać.
Dokumenty, które podatnik musi przygotować:

 • Lohnsteuerbescheinigung / Lohnsteuerkarte,
 • Identyfikationsnummer,
 • Steuernummer,
 • zameldowanie w Niemczech,
 • numer konta (w przypadku roku 2007 i 2008 bank musi wydać potwierdzenie),
 • zaświadczenie UE/EOG (jeśli podatnik nie przepracował całego roku w Niemczech/rozlicza się ze współmałżonkiem),
 • bilety i rachunki (w przypadku odliczenia ulg).

KINDERGELD – ZASIŁEK RODZINNY

Świadczenie przyznawane jest przez Familienkasse obywatelom Polski z tytułu posiadania dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia i kontynuują naukę.
Zasiłek rodzinny wypłacany jest na każde dziecko w systemie miesięcznym.

Dokumenty, które trzeba przygotować:

 • wniosek do Niemieckiego Urzędu Rodzinnego (Antrag auf Kindergeld)
 • kopię zaświadczenia o zameldowaniu w Niemczech
 • kopię dowodu tożsamości obu osób z dwóch stron
 • decyzję odmowną z ROPS o braku prawa do zasiłku na dzieci
 • kopię umowy o pracę
 • wypełnione zaświadczenie od pracodawcy Arbeitgebers
 • Versicherungskarte
 • zaświadczenie potwierdzające fakt wspólnego zameldowania rodziny
 • odpis aktu małżeństwa.

ELTERNGELD- ZAPOMOGA RODZICIELSKA

Pomoc finansowa przysługująca rodzicom zaraz po narodzeniu dziecka. Wymagane dokumenty należy skompletować i złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Zapomoga wypłacana jest przez okres 12 miesięcy.