Direct people - rekrutujemy z pasją

Blog

 • 01
  Feb

  Delegowanie zadań to SZTUKA!

  Dodano 1 February 2014 przez Katarzyna Kulisz
  1 Flares Facebook 1 Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 1 Flares ×

  Praca zespołowa to większe możliwości, szanse i zyski. W grupie pracuje się kreatywnej, szybciej i efektywniej. Razem można dopracować i wypracować najlepsze rozwiązania i pomysły. Każda osoba w grupie jest ważna i potrzebna – pełni strategiczną rolę. Podział zadań jest gwarancją, że spełni ją.

   

  Przydział obowiązków

   

  Każdy w grupie wpływa na jakość, szybkość i efektywność powierzonego zadania. Członków łączy wzajemna zależność. Aby zrealizować zadanie na czas, potrzeba pracy całego zespołu i jej podziału.

   

  Przydzielając obowiązki:

  1. dopasuj je do kompetencji – przydziel je osobom zgodnie z umiejętnościami, wiedzą i talentem. Wtedy masz pewność, że możesz każdemu pozwolić na samodzielność i decyzyjność w kluczowych kwestiach. Kompetencje to główne kryterium podziału zadania na etapy. Dopasowanie jest prawidłowe, gdy znasz kwalifikacje i możliwości każdego członka grupy. Umożliwia to pracę na najwyższym poziomie i piorunujące efekty.

  2. unikaj ryzyka – nie powierzaj nowych obowiązków niesprawdzonym osobom i bez zaufania w branży. Unikniesz opóźnień i poprawiania po współpracownikach. Ponadto oszczędzisz sobie krytyki przełożonych wyższego szczebla lub ostrej reprymendy. Nie sprawdzaj umiejętności członków bezpośrednio podczas wykonywania obowiązków. Poznaj swój zespół, a potem wykorzystaj maksymalnie jego potencjał.

  3. nie przeciążajdopasuj ilość obowiązków do możliwości pracowników. Zbyt dużo zagraża efektywności i jakości. Jeśli chcesz, by coś było perfekcyjnie wykonane, dziel zadanie na etapy i wyznaczaj osoby do ich realizacji. Przeciążenie grozi pomyłkami i zaniedbaniami. Praca zespołowa wymaga etapów, które są zaplanowane w czasie. Gdy chcesz powierzyć pracownikowi więcej zadań, wyznacz realne terminy realizacji oraz nadzoruj ich wykonanie. Kontrola postępów to także doskonała motywacja.

  4. realizuj system samorozwoju – delegowanie to okazja do rozwoju zawodowego oraz motywacji pracowników, czyli walki z wypaleniem zawodowym. Kiedy efektywność spada, a pracownik przestaje angażować się, postaw mu nowe wyzwanie. Dobrze, jak dotyczy ono sfery zawodowej i aspiracji zainteresowanego. Czasem warto przydzielić mu trudniejsze zadanie, które zweryfikuje jego potencjał i możliwości. Samodzielne i decyzyjne stanowisko oraz powierzenie odpowiedzialnych obowiązków to sprawdzian i weryfikacja, czy się sprawdza w ambitniejszych projektach. Rozwijanie potencjału to podstawa wzrostu motywacji i zaangażowania grupy, a nie tylko pojedynczej osoby. A jeśli możesz, pytaj pracownika o pomysły i rozwiązania.

  5. doceniaj sukcesy – informacja zwrotna to szansa do przekazania uwag i pochwał. By pracownik zaangażował się po raz kolejny w nowe obowiązki, zauważaj jego sukcesy. Podziękuj także za pracę, bo mu się to należy. Dziękowanie jest podstawową potrzebą.

   

  SMART zadanie

   

  Delegowanie zadania dzieli się na 4 etapy. Po pierwsze, wyznaczamy cel zadania zgodnie z zasadą SMART. Musi być doprecyzowany i konkretny, mierzalny, akceptowany przez obie strony, realny i terminowy. Po drugie, opisujemy zadanie i pytamy pracownika, czy rozumie, co ma do zrobienia. Najlepiej, aby powtórzył to własnymi słowami. Ma prawo zapytać, kiedy pojawią się jakieś wątpliwości. Jeśli za zadanie przewidywana jest dodatkowa nagroda, trzeba go o tym powiadomić. Warto przygotować pisemny opis zadania ze wszystkimi wytycznymi, gdyż zapobiega to niezrozumieniu. Po trzecie, wyznacza się termin realizacji: konkretne etapy i ostateczną datę zakończenia. Po czwarte, sprawdza się, czy jest wykonywane, czyli efekty.

  Przełożony jest odpowiedzialny za przekazanie i kontrolowanie wykonywania obowiązków w ramach zadania oraz jego końcowe rozliczenie. Natomiast pracownik za ich wykonanie albo niewykonanie, a tym samym także za całość zadania.

   

  Wioleta Nowicka

1 Flares Facebook 1 Twitter 0 Google+ 0 LinkedIn 0 1 Flares ×